Reklamačný poriadok

Reklamácia - viď reklamačný poriadok

Reklamácia sú vybavované štandardným spôsobom v súlade s platnou právnou legislatívou. Odporúčame zákazníkom venovať patričnú pozornosť pri prevzatia tovaru s ohľadom na možné poškodenie a tým predísť prípadným nezrovnalostiam.

Reklamačný poriadok
VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Povinnosti kupujúceho: Kupujúci JE povinný si dodaný tovar dôkladne prehliadnuť bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách.

 Ak ide o Reklamáciu, Tak kupujúci moze oprávnenú reklamáciu podať jednou z nasledujúcich možností:

a) na e-mailovú adresu prevádzkovateľa - info@b-hokej.cz

b) poštou na adresu prevádzkovateľa - Kralická 5040/3, 796 01 Prostějov, Česká republika

Povinnosti predávajúceho v záležitosťou reklamácií: Predávajúci rozhodne o reklamácii v súlade so zákonnými lehotami Alebo skôr. Predávajúci upovedomí kupujúceho e-mailom prípadne telefonicky. Reklamácia uplatnená v záručnej dobe
Všeobecné ustanovenia Tento reklamačný poriadok was spracovaný podľa Občianskeho zákonníka vzťahuje sa na tovar, ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. Ku každému tovaru JE priložený daňový doklad (faktúra), which Moze slúžiť zároveň Ako záručný zoznam, pokiaľ tento nie je priložený. Prevzatie tovaru Súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník podpisom dodacieho (prepravného) listov. Ak Nie je tovar osobne prevzatý, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, kedy tovar preberá od dopravcu. Pokiaľ kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi dodacím (prepravným) listom skutočne dodaným tovarom Alebo ak zistí priamo pri prevzatí poškodenie tovaru, odporúča predávajúci takto dodaný tovar od dopravcu neprevziať A o tejto skutočnosti informovať predávajúceho. Ak tak neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, ze mu prípadná neskoršia Reklamácia nebude uznaná.

 

ZÁRUČNE PODMIENKY

a) Záručná doba JE 24 mesiacov. Táto doba zacina dňom prevzatia tovaru.

b) Ak je chyba odstrániteľná, Bude chyba bezplatne odstránená. V prípade neodstrániteľnej chyby bude tovar vymenený na náklady predávajúceho.

c) Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch: - neodbornej montáže, zaobchádzania ČI obsluhy Alebo pouziti tovaru v rozpore so stanoveným technologickým postupom, - používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii alebo iného porušenia technologickej disciplíny - poškodenie tovaru prírodnými živlami - poškodenie tovaru nadmerným zaťažovaním Alebo používaním v rozpore s technologickými či inými podmienkami uvedenými v dokumentácii - opotrebovaním PO MEZ stanovenú zákonom. Postup PRI výmene (reklamácii) tovaru

Odberateľ neodkladne kontaktuje dodávateľa e-mailom Alebo telefonicky. Na základe tejto komunikácie navrhne Dodávateľ spôsob prepravy tovaru na svoju adresu, prípadne si tuto dopravu môže odberateľ zaistiť sam. Po prevzatí tovaru na adrese pobočky dodávateľa TENTO o tom informuje odberateľa ĎALEJ Bude zahájený dohodnutý spôsob výmeny, popr. zákonom stanovený spôsob Reklamácia tovaru. Pokiaľ odberateľ zistí dodatočné nezrovnalosti na faktúre, ktorá s JE súčasťou Dodávky, prípadne zväčší Táto faktúra súčasťou Dodávky nebude, Bude bezodkladne kontaktovať dodávateľa, which ju upraví podľa jeho požiadaviek (pokiaľ sa zákon umožňuje), popr. ju opätovne zašle e-mailom na adresu odberateľa. V prípade zahraničných odberateľov s platným DIČ Bude nákup tovaru oslobodený od Dane z Nedávno pridanej hodnoty. Dodatočné doplnenie, prípadne oprava DIČ odberateľa je možná iba pokiaľ neprekročí doba Dodanie od tejto požiadavky 30 DNU A v tom prípade Bude DPH vrátený bankovým prevodom na Účet odberateľa. Zároveň Bude odberateľovi účtovaný poplatok vo Výšku 2 € (Bude odpočítaný z celkovej vrátenej sumy), which Bude použitý na uhradenie nákladov Nákladné spojených s bankovým Prevodom. Odporúčania PRI preberaní zásielok

Pri prevzatí tovaru JE v záujme kupujúceho starostlivo si prekontrolovať obsah zásielky, na neskoršie Reklamácia ohľadom DRUHU, Množstvo Alebo poškodenia tovaru PRI doprave nemusia Byť Bran ohľad. Podpísaním dodacieho listov kupujúci potvrdzuje, že tovar bol dodaný v poriadku. Vzhľadom k Tomu, ZE dopravu Vami objednaného tovaru vo väčšine prípadov zaisťuje Tretia osoba, dodržujte nasledujúce Postup: Pri Dodanie tovaru si starostlivo skontrolujte stav tovaru. Ak je vsetko v poriadku, potvrďte prevzatie tovaru podpísaním dodacieho (prepravného) listov. Jeho podpísaním vyjadrujete súhlas s tým, že tovar bol dodaný bez vád v a Množstvo, ktoré je uvedené v dodacom listov. Ak má tovar akékoľvek vady v okamihu Dodanie Alebo nesúhlasí druh Alebo Množstvo, JE Nutné pálená Tieto skutočnosti poznamenať na dodacom (prepravnom) Liste. Ak je tovar poškodený, môže kupujúci prevzatie odmietnuť. Pokiaľ nebudú zaznamenané informácie o vadách na dodacom (prepravnom) Liste, reklamačné Riadenie nemusí Byť začaté.

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povoliť všetkoNepovoľovať cookies